Twarze wojny

Twarze wojny

Nr katalogu CL- 0302

Format: 50 x 70

Co widzą twe oczy?

W tej burzy wydarzeń

Zwykłego człowieka

Świat znowu przytłacza 

Zło z dobrem zmieszane

W tak pokrętny sposób 

Że prawdy nie poznasz,

Mimo wielu głosów 

Krew zawsze czerwona

Z każdej strony sporu

Tak samo kosztuje,

Nie widzi munduru 

Spuszczone powieki

W tej burzy wydarzeń

Zamknięte Twe oczy

NIE WIDZĄ

PANP